Telefon ogólnopolski +48 22 398 30 65

Audyt obiektów pod kątem azbestu

Andyt pod kątem azbestu

Firma RAMID posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w kwestiach rozpoznawania, badania i usuwania azbestu. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą naukową i zapleczem aby przeprowadzać audyty pod kątem azbestu. 

Z naszych usług skorzystało wiele firm i instytucji firma posiada certyfikat ISO w zakresie wykonywania: "Badania budynków i instalacji pod kątem występowania azbestu"
Celem wykonywanej przez naszą firmę ekspertyzy budynku pod względem występowania azbestu jest realizacja wymogów prawnych, poprzez profesjonalne zbadanie budynku pod kątem obecności materiałów zawierających azbest.
W przypadku nie występowania w budynku wyrobów zawierających azbest lub gdy wyroby azbestowe zostaną całkowicie usunięte a budynek zostanie oczyszczony z azbestu istnieje możliwość uzyskania certyfikatu "Asbestos free" - "Wolny od azbestu"
Podejmowane podczas audytu działania obejmują przede wszystkim:

 • określenie miejsc występowania i ilości materiałów zawierających azbest;
 • określenie rodzaju azbestu;
 • oszacowanie wielkości ryzyka związanego z użytkowaniem wyrobów azbestowych;
 • opracowanie planu kontroli kondycji wyrobów zawierających azbest, w tym określenia ich wpływu na zdrowie użytkowników i środowisko;
 • opracowanie planu działania, w celu zminimalizowania ewentualnego zagrożenia;
 • opracowanie założeń do monitoringu powietrza;
 • sporządzenie dokumentów inwentaryzacyjnych zgodnie z wymogami rozporządzeń;
 • opracowanie wytycznych do technologii demontażu i dalszego postępowania z azbestem.

Azbest obowiązki właścicieli - obowiązki właścicieli budynków z azbestem:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobą odpowiedzialną za ocenę stanu technicznego wyrobów zawierających azbest jest właściciel lub zarządca budowli, instalacji, urządzenia technicznego oraz terenu gdzie takie wyroby się znajdują. Do obowiązków właściciela należy również inwentaryzacja wszystkich wyrobów azbestowych. Na właścicielu lub zarządcy budynku lub instalacji spoczywa ponad to obowiązek:

 • odpowiedniego oznakowania pomieszczeń, w których znajdują się wyroby azbestowe
 • opracowanie i wywieszenie w odpowiednim miejscu informacji ostrzegawczej o zagrożeniu azbestowym
 • zaznaczenie na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami azbestowymi.

Niedopełnienie obowiązku inwentaryzacji wyrobów azbestowych grozi karą grzywny, której wysokoœć wymierzana jest w stawkach dziennych wynoszących od 10 zł do 20 tys. zł. Sąd grodzki może orzec karę grzywny w wysokoœci nie mniejszej niż dziesięć stawek dziennych oraz nie większej niż 360. 
Podstawę prawną stanowią w tym wypadku: Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2001 r. nr 62, poz. 628 ze zmianami). oraz Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których jest lub był wykorzystywany azbest (DzU z 2003 r. nr 192, poz. 1876).

Rodzaje azbestu:

Zgodnie z Agencją Ochrony Środowiska (EPA - Environmental Protection Agency) wyróżnia się 6 rodzajów azbestu:

 • Chryzotylowy - najbardziej popularny, stosowany przede wszystkim do produkcji płyt azbestowo-cementowych
 • Krokodolit (tzw. niebieski azbest) - najbardziej niebezpieczny rodzaj ze względu na swoją włóknistą, łatwo w dychalną strukturę,
 • Amozyt (tzw. brązowy azbest) - stosowany w wyrobach tekstylnych i izolacji rur,
 • Azbest antofyllitowy - najbardziej odporny na wysokość temperaturę, łatwo wdychalny,
 • Aktynolit - należy do grupy azbestu amfibolowego o barwie od ciemnozielonej do czarnej. Jest minerałem o największej łamliwośœci, rzadko stosowanym,
 • Tremolit - rzadko używany, może być znaleziony w talkach i zasypkach.

Wybrane projekty usuwania i utylizacji azbestu i eternitu

Kontakt

ODDZIAŁY FIRMY RAMID - BEZPŁATNA INSPEKCJA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI, USUWANIE AZBESTU

Certyfikat ISO 9001

Centrala
Warszawa

(Mazowieckie, Łódzkie, Lubelskie, Świętokrzyskie)

ul. Na Skraju 109A
05-090 Raszyn
tel. 22 3983065
fax. 22 3983074

Położenie oddziału na mapie Google

Oddział
Gdańsk

(Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie)

ul. Arkońska 6
80-387 Gdańsk
tel. 58 7423035

Położenie oddziału na mapie Google

Oddział
Poznań

(Wielkopolska, Zachodniopomorskie, Lubuskie)

ul. Głogowska 10
60-004 Poznań
tel. 61 6416595

Położenie oddziału na mapie Google

Oddział
Katowice

(Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie, Podkarpackie, Małopolska)

ul. Olimpijska 13
40-166 Katowice
tel. 32 7009565

Położenie oddziału na mapie Google

Restytucja mienia Ramid - działamy w następujących miastach:

Warszawa
Bydgoszcz
Gdańsk
Toruń
Kraków
Katowice
Poznań
Szczecin
Olsztyn
Lublin
Łódź
Koszalin
Gdynia
Słupsk
Piła
Siedlce
Sosnowiec
Gorzów Wlkp.
Wrocław
Białystok
Częstochowa
Radom
Kielce
Gliwice
Zabrze
Bytom
Rzeszów
Kętrzyn
Bielsko-Biała
Płock
Elbląg
Opole
Wałbrzych
Zielona Góra
Bielsko-Biała
Włocławek
Tarnów
Kalisz
Konin
Piotrków Trybunalski
Suwałki
Ostrołęka
Łomża
Bełchatów
Tczew
Ełk
Puławy
Radomsko

Naprawiamy świat Naprawiamy świat