Telefon ogólnopolski +48 22 398 30 65

Utylizacja azbestu

Utylizacja produktów zawierających azbest

Firma Ramid Sp. z o.o.  jako Inwestor Zastępczy przyjmuje prowadzenie w imieniu, na rachunek i rzecz Inwestora czynności prawnych i faktycznych w zakresie usuwania azbestu. Działając w takiej formie dbamy o pełne przygotowanie i obsługę inwestycji. Po spełnieniu odpowiednich wymogów formalnych, gwarantujemy 100% zwrotu poniesionych wydatków związanych z demontażem i utylizacją azbestu.

Dysponując doświadczeniem i kompetentnym zespołem pracowników zapewniamy odpowiednią jakość i dynamikę inwestycji. Dobieramy także w imieniu inwestorów najlepsze firmy, koordynujemy współpracę firm wykonawczych i sprawujemy nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami. Pełniąc role Inwestora Zastępczego realizujemy procedury przetargowe na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Jako Inwestor Zastępczy działamy na terenie całego kraju.


Obowiązki właścicieli lub zarządców wyrobów z azbestu

Właściciel, zarządca budynku lub wieczysty użytkownik, zanim zdecydują się na usunięcie azbestu muszą wykonać następujące czynności:
 

  • sporządzenie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz dokonywanie kontroli stanu obiektów i instalacji corocznie lub co 5 lat,
  • opracowanie planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest
  • opracowanie instrukcji bezpiecznego użytkowania pomieszczeń, w których użyto wewnętrznie 
      azbest.
  • przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów z azbestem,
  • zaznaczenie na planach sytuacyjnych miejsca z wyrobami zawierającymi azbest,
  • oznakowanie pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia lub instalacje z azbestem.
  • informowanie wojewodę lub prezydenta miasta/burmistrza/wójta (w przypadku osób fizycznych o przedsięwziętych działaniach do dnia 31 stycznia każdego roku.)

Sprawdź czy masz szansę na bezpłatny demontaż azbestu: ramid(at)ramid.pl  

 

Wybrane projekty usuwania i utylizacji azbestu i eternitu

Kontakt

ODDZIAŁY FIRMY RAMID - BEZPŁATNA INSPEKCJA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI, USUWANIE AZBESTU

Certyfikat ISO 9001

Centrala
Warszawa

(Mazowieckie, Łódzkie, Lubelskie, Świętokrzyskie)

ul. Na Skraju 109A
05-090 Raszyn
tel. 22 3983065
fax. 22 3983074

Położenie oddziału na mapie Google

Oddział
Gdańsk

(Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie)

ul. Arkońska 6
80-387 Gdańsk
tel. 58 7423035

Położenie oddziału na mapie Google

Oddział
Poznań

(Wielkopolska, Zachodniopomorskie, Lubuskie)

ul. Głogowska 10
60-004 Poznań
tel. 61 6416595

Położenie oddziału na mapie Google

Oddział
Katowice

(Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie, Podkarpackie, Małopolska)

ul. Olimpijska 13
40-166 Katowice
tel. 32 7009565

Położenie oddziału na mapie Google

Restytucja mienia Ramid - działamy w następujących miastach:

Warszawa
Bydgoszcz
Gdańsk
Toruń
Kraków
Katowice
Poznań
Szczecin
Olsztyn
Lublin
Łódź
Koszalin
Gdynia
Słupsk
Piła
Siedlce
Sosnowiec
Gorzów Wlkp.
Wrocław
Białystok
Częstochowa
Radom
Kielce
Gliwice
Zabrze
Bytom
Rzeszów
Kętrzyn
Bielsko-Biała
Płock
Elbląg
Opole
Wałbrzych
Zielona Góra
Bielsko-Biała
Włocławek
Tarnów
Kalisz
Konin
Piotrków Trybunalski
Suwałki
Ostrołęka
Łomża
Bełchatów
Tczew
Ełk
Puławy
Radomsko

Naprawiamy świat Naprawiamy świat